Dobrovita, družba za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o.

V podjetju Dobrovita se zavedamo pomena urejene in čiste okolice za dobro počutje, zato se že dve desetletji trudimo svojim strankam ponujati storitve, s katerimi lahko zagotavljajo kar najboljše pogoje za bivanje in delo.

Telefon:

01 54 42 400

Fax:

01 54 42 401

Sedež podjetja:

Dobrovita
Tbilisijska ulica 87
1000 Ljubljana

Kontaktirajte nas
Z veseljem bomo prisluhnili željam, potrebam ali vprašanjem povezanimi z našimi storitvami. Potrudili se bomo pripraviti odgovor in poiskati pravo rešitev za vsakogar.


  Politika kakovosti Dobrovite

  Smo invalidsko podjetje, ki v celoti sledi načelom in ciljem socialnega podjetništva. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1994 z namenom nudenja pomoči osebam s statusom invalida pri rehabilitaciji in zaposlovanju. Ustanovitelj in lastnik družbe je   ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, ki je z ustanovitvijo Dobrovite, podjetju poverilo nalogo izpolnjevanja temeljnega poslanstva, ki je socialno.

  Ljudje so bistvo naših prizadevanj za uspešen nastop na trgu. Naša posebnost je raznovrstnost strukture zaposlenih, saj združujemo strokovnjake z različnih področij in težje zaposljive osebe.

  Željam in potrebam naših strank posvečamo posebno pozornost. Trudimo se izpolnjevati njihove potrebe in pričakovanja s strokovnimi nasveti, hitro in kakovostno storitvijo.

  Dobrovita je na svojem področju delovanja zaposlovanja oseb z izkušnjo duševne bolezni, veliko podjetje, saj zaposlujemo več kot 180 ljudi z različnimi strokovnimi in poklicnimi kvalifikacijami in težje zaposljive osebe. Delujemo na odprtem trgu pod normalnimi tržnimi pogoji ter že vrsto let uspešno sodelujemo z uglednimi slovenskimi podjetji in organizacijami.

  Naše poslanstvo jeustvarjanje novih delovnih mest (zaposlovanje) za težje zaposljive oziroma za osebe s statusom invalidne osebe in razvoj programov delovne rehabilitacije za težje zaposljive.

  Naša vizija je postati najboljši ponudnik kakovostnih storitev urejanja zelenih površin, čiščenja in vzdrževanja poslovnih stavb, izvajanja geodetskih storitev ter sestavljanja proizvodov in polproizvodov.

  Stremimo k zagotavljanju odličnosti naših storitev, spoštujemo in sprejemamo raznolikost zaposlenih ter spodbujamo medsebojno povezanost, srčnost. To so vrednote, v katere verjamemo in jih tudi živimo. S strokovnostjo in znanjem omogočamo osebam z najrazličnejšimi ovirami na eni ter sposobnostmi na drugi strani dobiti in na daljši rok obdržati zaposlitev.

  Zavezani smo k izpolnjevanju veljavnih zakonskih in drugih zahtev, na katere smo pristali, ter k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja kakovosti.

  Vsak dan se trudimo uresničevati cilj, da delamo dobro ter smo obenem prijazni do narave in ljudi.

  Posluh, medsebojno spoštovanje in sodelovanje med zaposlenimi, strankami ter partnerji so osrčje našega uspešnega dolgoletnega delovanja na zahtevnem trgu.

  Srce Dobrovite so ljudje

  Ljudje so bistvo naših prizadevanj za uspešen nastop na trgu. Naša posebnost je raznovrstnost strukture zaposlenih, saj med več kot 180 zaposlenimi združujemo strokovnjake z različnih področij in težje zaposljive osebe. Željam in potrebam naših strank posvečamo posebno pozornost – trudimo se jih izpolnjevati s strokovnim nasvetom in kakovostno storitvijo. Posluh, medsebojno spoštovanje in sodelovanje med zaposlenimi, strankami ter partnerji so osrčje našega uspešnega dolgoletnega delovanja na zahtevnem trgu.