Geodetske storitve

Urejanje evidence nepremičnin v zemljiškem katastru, katastru stavb, GJI-ju, registru nepremičnin ali pa sveži merski podatki s terena so le nekatere izmed storitev, ki jih opravljamo v okviru geodetskega inženiringa in geodetskih storitev.

Ljudje pogosto potrebujejo pomoč pri pridobivanju in interpretaciji osnovnih informacij o nepremičnini. V Dobroviti za svoje stranke z veseljem uredimo evidenco nepremičnin, preverimo stanje na zemljiški knjigi oziroma opravimo meritve za potrebe projektiranja, dedovanja, gradnje (zahtevnih in manj zahtevnih) objektov, legalizacije na črno zgrajenih objektov, prodaje, kupovanja, kreditiranja, denacionalizacijskega postopka itd.

„V našem podjetju vlada medsebojno spoštovanje in zaupanje. Delo doživljam kot nenehno prepletanje različnih izzivov in osebne rasti.“