Zlata nit 2019 - Dobrovita

Dobrovita je prejemnica posebnega priznanja SPP – Z leti še vedno Zavzeti. Ta se vsako leto podeljuje zaposlovalcem, ki pozornost namenjamo tudi starejšim zaposlenim, poznamo njihov potencial ter cenimo njihove izkušnje, znanje in
delavnost.

Z različnimi ukrepi upravljanja starejših zaposlenih ustvarjamo harmonično in vključujočo organizacijsko kulturo, ki temelji na pozitivnem vrednotenju zaposlenih nad 45 let, cenjenju njihovih sposobnosti in zavedanju, da lahko še veliko prispevajo k uspešnosti Dobrovite.
Zavedamo se, da s podpiranjem raznolikosti, ena od katerih je tudi starostna raznolikost, krepimo naš potencial.

Priznanje smo prejeli na natečaju, ki tretje leto zapored poteka pod okriljem projekta Zlata nit v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije v okviru njihovega projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI.

Veseli nas, da so naše prakse upravljanja zaposlenih širše prepoznane. Priznanje sprejemamo s ponosom in zaupanjem v naše delo. Ne glede na izzive, ki nam jih prihodnji meseci prinašajo, slavimo ta dosežek in se ga veselimo.

Srce Dobrovite so ljudje!