V Dobroviti že od nekdaj sledimo izpolnjevanju temeljnega poslanstva, ki je socialno. Ob tem se zavedamo, da so izjemno pomemben del našega podpornega okolja MENTORJI. Trenutno preko javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja«, v okviru projekta »Razvoj kompetenc zaposlenih za izvajanje učinkovitega mentorstva v podjetju Dobrovita d.o.o.«, izvajamo aktivnosti, s katerimi bomo dosegli opolnomočenje ključnih mentorjev, ki bodo nadalje osvojena znanja prenašali na zaposlene v realnem delovnem okolju.

V okviru projekta se posvečamo razvoju, spodbujanju zavzetosti, razvoju podjetniške kulture, ohranjanju ključnih kompetenc v podjetju in zagotavljanju zdravih nasledstev. Z izvajanjem usposabljanj za mentorje ter mentorskih programov za učinkovito upravljanje mentorskih kompetenc, želimo povečati možnosti za razvoj in profesionalizacijo podjetja.

Izvajalec javnega poziva: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
Namen in cilj javnega poziva: sofinanciranje operacij oziroma projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji.
Ciljna skupina: socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.
Konkretna aktivnost: izvedba usposabljanj oz. izobraževanj mentorjev.
Kazalnik rezultata: večje število podprtih socialnih podjetij ter usposobljeni mentorji za socialno podjetništvo.
Časovno trajanje poziva: 2018, 2019, 2020.
Različne povezave:  www.eu-skladi.si, www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo
Stopnja sofinanciranja: 100 %
Maksimalna vrednost sofinanciranja:do največ 25.000,00 eur.
Razpisana višina sredstev: 1.579.144,99 eur

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.