Digitalna strategija je načrt za uspeh in uspešnost podjetja. Predstavlja največje možno izboljšanje poslovanja s poudarkom na pametni uporabi množice podatkov in novih tehnologij, ki omogočajo nove digitalne možnosti za poslovanje.

Pripravljena digitalna strategija bo temelj, na katerem bomo še uspešnejše gradili prihodnost Dobrovite in se širili.

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo.
Namen in cilj javnega poziva: spodbuditi mikro, mala in srednja podjetja k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij.
Ciljna skupina: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.
Konkretna aktivnost: ocena na področju digitalizacije, priprava načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in priprava strategije podjetja za digitalno transformacijo.
Kazalnik rezultata: povečana konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje podjetij.
Časovno trajanje poziva: do 31. 3. 2023
Različne povezave: www.eu-skladi.siwww.podjetniskisklad.si
Financiranje: pripravo digitalne strategije sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.