V Dobroviti že od nekdaj sledimo izpolnjevanju temeljnega poslanstva, ki je socialno. Ob tem se zavedamo, da so izjemno pomemben del našega podpornega okolja mentorji. V okviru projekta, ki ga vodimo preko javnega razpisa »Mentorske sheme za socialna podjetja«, izvajamo aktivnosti, preko katerih bomo dosegli opolnomočenje ključnih mentorjev, ki bodo nadalje osvojena znanja prenašali na zaposlene v realnem delovnem okolju.

Izvajalec javnega poziva: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
Namen in cilj javnega poziva: sofinanciranje operacij oziroma projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji.
Ciljna skupina: socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji.
Konkretna aktivnost: izvedba usposabljanj oz. izobraževanj mentorjev.
Kazalnik rezultata: večje število podprtih socialnih podjetij ter usposobljeni mentorji za socialno podjetništvo.
Časovno trajanje poziva: 2018, 2019, 2020.
Različne povezave:  www.eu-skladi.si, www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo
Financiranje: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.