Dobrovita je v okviru javnega poziva Vavčer za certifikate kakovosti, z uspešno certifikacijsko presojo potrdila sistem vodenja kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015.

Certifikat je pridobljen za izvajanje storitev čiščenja in za storitev sestavljanja proizvodov.

Izvajalec javnega poziva: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo PROJEKT

Cilj: s pridobitvijo certifikata povečati konkurenčnost podjetja

Ciljna skupina: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji

Konkretna aktivnost: pridobitev certifikata za sistem vodenja kakovosti

Kazalnik rezultata: dvig kakovosti poslovanja in storitev/izdelkov

Financiranje: naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Časovno trajanje poziva: do 31. 3. 2023

Različne povezave: www.eu-skladi.si, www.podjetniskisklad.si

V Dobroviti si bomo še naprej prizadevali, da bi bila vsaka nova storitev boljša od predhodne.

V prihodnjem letu bomo v sistem vodenja kakovosti zajeli tudi storitve urejanja okolice in geodetske storitve.

Dobrovita, vse urejeno!