Foto vir: MDDSZ (http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8473/)

Invalidska podjetja smo pomemben institut na področju zaposlovanja invalidov. Naše življenje pomeni nenehno ustvarjanje in zahteva veliko mero prilagodljivosti in inovativnosti.  V svojih več kot 20 letih delovanja, ima Dobrovita za seboj bogate izkušnje in več primerov uspešnih praks v zaposlovanju invalidov. Zavedamo se, kako pomembno je ustvarjati okolje, kjer se ljudje lahko izkažejo.

Na podlagi preteklih dosežkov smo pred nekaj dnevi s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS prejeli Nagrado za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2017. Ob prejemu nagrade v obliki listine »INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE« si želimo poguma, da bi vztrajali in se kot invalidsko podjetje razvijali ter ustvarjali nova delovna mesta še naprej.

Zahvaljujemo se vsem, ki so na kakršen koli način pripomogli k uspešni zgodbi Dobrovite.